Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10

Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 1 - steamsplay.com
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 1 - steamsplay.com

EN: This guide show you, how to fix this game for WINDOWS 10 in simple two steps. I hope it help.
 
PL: Ten poradnik pokaże ci jak naprawić grę w systemie WINDOWS 10 w dwóch krokach. Mam nadzieję, że pomogę.
 
 

Step 1 – Fixing file “RUN” [Freeze fix] / Krok 1 – Naprawa pliku “RUN”

EN: Follow the instructions in pictures 1 to 3.

 

PL: Podążaj za instrukcjami na obrazkach od 1 do 3.

 
1.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 1 - Fixing file
 
2.EN: How to edit file? Simply click on it right mouse button and select “Edit”
 
PL: Jak edytować plik? Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku i wybierz “Edytuj”

 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 1 - Fixing file
 
3.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 1 - Fixing file
 
 

DONE / GOTOWE

 
 
 

Step 2 – Configuring Windows compatibility mode / Krok 2 – Konfiguracja trybu zgodności Windows

EN: Follow the instructions in pictures 1 to 4.

 

PL: Podążaj za instrukcjami na obrazkach od 1 do 4.

 
 
1.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 2 - Configuring Windows compatibility mode / Krok 2 - Konfiguracja trybu zgodności Windows - 2BF7CD7
 
2.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 2 - Configuring Windows compatibility mode / Krok 2 - Konfiguracja trybu zgodności Windows - 9C51D0C
 
3.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 2 - Configuring Windows compatibility mode / Krok 2 - Konfiguracja trybu zgodności Windows - 1AD2F94
 
4.
 
 
Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10 - Step 2 - Configuring Windows compatibility mode / Krok 2 - Konfiguracja trybu zgodności Windows - 974204A
 
 

DONE / GOTOWE

 
Now your game should run fine. If I helped you, give me a like and enjoy this great game.
 
 
Teraz twoja gra powinna działać prawidłowo. Jeśli pomogłem, to daj lajka i ciesz się grą.
 
 
Greetings / Pozdrawiam.
 
MG-MAT

 
 

Written by mg-mat

 
 
Hope you enjoy the post for Etherlords How to Fix Game Error for Windows 10, If you think we should update the post or something is wrong please let us know via comment and we will fix it how fast as possible! Thank you and have a great day!
 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*