Sliko Direction Input Walkthrough – All Levels

Sliko Direction Input Walkthrough – All Levels 1 - steamsplay.com
Sliko Direction Input Walkthrough – All Levels 1 - steamsplay.com

Direction Input Walkthrough – All Levels
 
 

Introduction

Move with:
 
U = UP
 
D = DOWN
 
L = LEFT
 
R = RIGHT
 
 
 

Level 1 – 10

Level 1
 
LUU
 
 
Level 2
 
LUULU URRRD RU
 
 
Level 3
 
DRURU UUULL LULD
 
 
Level 4
 
UUUUU LDDLL LLDRR URD
 
 
Level 5
 
UURRR ULULD DLLLL DDDRR DRU
 
 
Level 6
 
LLLLL LURDR ULUUU URDRR RUULL DDDLD RLDDR RUUDR RUL
 
 
Level 7
 
LLLLL LUUUU RUDDL DDRDR UUUUL URDRR RRDDL DDLLL UURRU URUUL LD
 
 
Level 8
 
LUUUU LLRRD DLLLU URRUU ULLLD DRRRR RURDL LDDDL LURDR ULLLU
 
URRUU RDDDR RULUR RUULL D
 
 
Level 9
 
LLLLL LUUUU URLDD DDRDR ULUUU URDRR RRUUL LLDDR RRDDL DLUUL UR
 
 
Level 10
 
LLLUU RRRRU UUURD RDDLD URDDL LLDLU
 
 
 

Level 11 – 20

Level 11
 
LLUUU URDRU UURUL DLLLL LDDRL DDDRR RRDRU LUURU DDRRU
 
 
Level 12
 
UULLL UDLLD LUUUR DRUUR DURRD DDRDL ULL
 
 
Level 13
 
UUUDD LLDLU UULUR DDRRU UDRRU LRUUL LLULL LDDRD ULUUR DDLLD
 
DRRLD RRU
 
 
Level 14
 
LLURR UUULL DLLLL UURRD UUULD RDDDL LUURU RDLLD DRRLD RRRUD
 
RDRUU UURUL
 
 
Level 15
 
ULUUU UURUL DLLLU URRDD LLLDR LDDRR UURUL RRDDD DRDLU LLLDD RRU
 
 
Level 16
 
ULLUL DDDRU DLLLL LURRR RDRUU RRRUU LLLRU LRUUU LLDDR RURDD RDL
 
 
Level 17
 
LLLUU RRRRU UULLD LUULL DRDDD DRDL
 
 
Level 18
 
UULUU UUULD LLLDD DDDRD RULLL UUUUU UURDL DDDDD DRRDR UURRD
 
RDLUU LUUUU UULLD LDDDD DDRUR RRDDL LU
 
 
Level 19
 
LLLUU UURRU ULDLD RLLUU RRRRR RDDUR DLUUU RDLLL LLLDD DR
 
 
Level 20
 
ULLLL LUULD UURRR URRDD RRDDL LUUUU UUULL DRLDD LDRUR RDDRR
 
DDLLL LDLU
 
 
 

Level 21 – 30

LeveL 21
 
UDLLU LLULL UURUU RUURR RDDLL LLDRU UURRD DRD
 
 
LeveL 22
 
UUULL LLLLU UUURR RRRUR DURDL LLLLL LDRRR RURDU RRRDD DDLRD
 
DLLUU RRDLD LURUU LRDDL UDLLL ULUUR RRDD
 
 
LeveL 23
 
UURRU LDDDD LLLUU URRRD RUULL LLLDL U
 
 
LeveL 24
 
UULLL LDRRR RDRUU RULLL LLUUL UUURR DDDDD DLDLL DRDRU URRRD
 
RUURU LLLLU LLUUR URDDD DDLDR RRDRU URULL LULLL LLLUU RRRRU
 
RDDRR RRDLL DLU
 
 
LeveL 25
 
LLLLL UUUUR UUUUR RDURR DLLLL LULDD DLDRL DRRRU UUURD DLDDD
 
DRRRU UU
 
 
LeveL 26
 
LLLLL UUUUU UUURR RRRRD DDDDR UURRU ULLRR DDDDD DDLLU UUUUU
 
LLLLL UULUR LDDDD DDLDR
 
 
LeveL 27
 
UUUUU UULLD ULLDD RRUUL DLDRD DRUDD DLRDD LLUUR RRRRR UUUUD
 
LLURD RULLL LLLLU UUR
 
 
LeveL 28
 
URDRU ULLLL LLDRR RRRDR UURUL RUUUU ULDRD LLLLL LLULD URRRR
 
DRUDR RULRR DDDLL LLLLU UUULL DRRDD DDLUU UULUR
 
 
LeveL 29
 
LLLLU RLLLU UUUDD RRRUD RRUUL LLLLU LDRRU URRDR DLLLL DLUDL
 
LUURR LURDD RRUDD DRRUL LLUUU URDRR DRRRR UDDDD DDDLL LLLLL
 
LLDDR RRRRR RUUUU RD
 
 
LeveL 30
 
ULLLL DULUU LDDDD RURRR RUUUU UULLU LDDLL UURLD DRURR RUDRR
 
ULLLU RLLDD LLURR RRRUR DLLLL LDDDD DDDDR RRRRD RULUU LLLLD
 
LDRRR RRDRU
 
 
 

End

If this was helpful, please like, share and favorite.
 
Comments are always welcome.
 
 
Find my other guides here:
 
https://steamcommunity.com/profiles/76561199175842756/myworkshopfiles/?section=guides – [steamcommunity.com] 
 
 

Written by Na

 
 
This is all for Sliko Direction Input Walkthrough – All Levels hope you enjoy the post. If you believe we forget or we should update the post please let us know via comment, we will try our best to fix how fast is possible! Have a great day!
 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*