Rob Riches Walkthrough Achievements Guide

Rob Riches Walkthrough Achievements Guide 1 - steamsplay.com
Rob Riches Walkthrough Achievements Guide 1 - steamsplay.com

World 1 – Completed! Under Step Goal!!
 
World 2 – Coming Soon
 
 

Introduction

Plan your path, push blocks, avoid traps and collect coins.
 
There are many secrets to be found.
 
I’m still searching…
 
 
 

World 1

World 1 Steps: 962/990
 
In Game 990 is listed as lowest steps for World 1.
 
But it is 954 steps according to the developer here:
 
https://steamcommunity.com/app/1655670/discussions/0/3201491841996189230/ – [steamcommunity.com] 
 
 
On 1-18 you can do “Spring Cleaning” by pushing all the blocks off the edge.
 
[Achievements unlock after closing the game]
 
 
I will be measuring my steps against the developers best.
 
 
Pushes do not count as steps in this case.
 
 

Level 1 – 10

 
1-1 [7/7]
 
UUUUU UUU
 
 
1-2 [11/11]
 
UULUU RRUUL UU
 
 
1-3 [12/12]
 
UULUR RRUUL ULU
 
 
1-4 [30/30]
 
URRRR UUULL LDDDD LLLLL URUUL URRRR U
 
 
1-5 [19/19]
 
ULLUU RRRRD RRUUU LLLUU
 
 
1-6 [18/20] !! UNDER !!
 
ULLUR RRURU ULULL LDDL
 
 
1-7 [18/18]
 
LULDL DLDLL UUUDR RUUU
 
 
1-8 [24/24]
 
UULLU UURDR DRRDR RUULL ULLUU
 
 
1-9 [4/4]
 
UUUUU
 
 
1-10 [12/12]
 
UULUU RURRD ULU
 
 

Level 11 – 20

 
1-11 [21/21]
 
UUUUR RLLLU UUDDD DLLLL UL
 
 
1-12 [25/25]
 
LLUUU RULLL LDRDD DLLUL RRUUL U
 
 
1-13 [17/17]
 
UURUR DDLLU LDDRU RUU
 
 
1-14 [15/15]
 
ULLUR RDRUU ULLLR U
 
 
1-15 [9/9]
 
UUUUU UUUUR ULLU
 
 
1-16 [7/7]
 
RUUUU ULUUU
 
 
1-17 [8/8]
 
RUUULLUURRUU
 
 
1-18 [17/17]
 
UURRU ULLUR LULLL UURRU LRRUL LUURR UU
 
 
1-19 [13/13]
 
URUUR RULLU URRUL LLUUR RUU
 
 
1-20 [7/7]
 
UUUUU ULLL
 
 

Level 21 – 30

 
1-21 [23/23]
 
LLULD DDDDD LDDRU UUUUU UUULU RUUUD LLLU
 
 
1-22 [62/66] !! UNDER !!
 
LUULL LLDUR RRUUU UUULU URRRR DLLLL ULDRR DDDDD RRULL DLUUU
 
UUULU URRDL LULDD RDLLL LLLRR RRUUU
 
 
1-23 [28/28]
 
LLUUR RRULL LLUDL UUUUU UUUDR RDRDD RRUUU UUUUU U
 
 
1-24 [12/12]
 
UUULU URLDL LUU
 
 
1-25 [18/18]
 
ULUUL RDDRR RUULR UULU
 
 
1-26 [15/15]
 
LULUL LUDLD LLUUR U
 
 
1-27 [7/7]
 
ULURU UUUU
 
 
1-28 [41/41]
 
URUUU LLLLL LLLLR RRRRD DLURU ULLLL LLLRR DDLUR UULDD LLLLL LUL
 
 
1-29 [31/31]
 
UULLL LUUUL RDDLU DLLDL LUURR RDRUL DLULU UUUL
 
 
1-30 [25/25]
 
ULLLU ULURR RRURR DLLLL LLLLD LDUUR RUUUU
 
 

Level 31 – 38

 
1-31 [30/30]
 
LUURR UUUUL LDDDR RDDRR RRRUU LLUUR U
 
 
1-32 [18/18]
 
RURUU DDLLL LUUUU RRUU
 
 
1-33 [35/35]
 
UURRL UDULU URRDU UUURL ULDDL LUUDD DLLLL L
 
 
1-34 [39/39]
 
LLLLU UULDD DUUUR DDDLL DDLUU UUDDL UUUUR URDLU ULDDD DDLL
 
 
1-35 [64/64]
 
LDLLU ULDUR DDLLL LUUUR RLRLL DDDRR RRUUR RUUUL LLRLR RRDDD
 
LLDDL LLLUU UUURU
 
 
1-36 [63/63]
 
UUUUU RUULL LLLLL LLRRR RRRDD LUUUD DLLDR RDRUU UUUUU URULL
 
LLLLL RRRDR RRRUL LDLUU UUUUU RLDDL LDLUU UUU
 
 
1-37 [74/64] !! OVER !!
 
UURLU UUUUU UURRD DLLDL UUURR UULLL LLLLD DRRDR UUULL UURRR
 
DDDDD DDLUU LURUU UUUDD DRRUU RULUU UUULU ULRUU RRRRU ULLLL LLRU
 
 
1-38 [83/79] !! OVER !!
 
UUURR RRRRD RRRUU LDRDD LLLLL DLLUU RULDR RULUU LDDLD DRULL
 
LLULL LLLLL ULLLD DRULU URRRR RURRD LDDRU LLDRD DRUUR UULDR
 
RRRDR RRRUL LLUU
 
 
 

World 2

World 2 Steps:
 
From Developers: 674
 
 
 

World 3

World 3 Steps:
 
From Developers: 467
 
 

Written by Na

 
 
Here we come to an end for Rob Riches Walkthrough Achievements Guide hope you enjoy it. If you think we forget something to include or we should make an update to the post let us know via comment, and we will fix it asap! Thanks and have a great day!
 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*